Nørregade 26, 1. sal
1165 København K
Danmark
Tlf 35 30 44 00
Fax 35 30 44 01
HACK THE THEATRE

(for English description, scroll down)

Theatre European Engagement Network (T.E.E.N.) er et Creative Europe forskningsprojekt, der sigter mod at engagere teenagere i teatret og skabe et europæisk netværk, der diskuterer og formidler den nyeste forskning og bedste praksis inden for scenekunst for unge.

I forbindelse med T.E.E.N. projektet er Teatercentrum gået igang med udviklingen af konceptet Hack the Theatre.

Hack the Theatre er en laboratorieundersøgelse af, hvordan man kan hacke teatret og blev afholdt for første gang på Aprilfestivalen i Sønderborg 2017 med flere workshops. Et hack kan i denne sammenhæng defineres som en kommentar, eller en lille forstyrrelse af de gældende konventioner.

Formålet med konceptet er at åbne nye muligheder for dialog mellem de unge og teatrene, og undersøge hvordan de unge engagerer sig i teateroplevelser.

Når unge hacker teater bruger de teaterkritik som metode til at finde nye måder at kommentere teaterforestillingen på.

Forskellen på et hack og en anmeldelse er: at anmeldelse er en kommentar, der sendes ud, så andre kan læse om hvad vi har oplevet, hvorimod et hack er en kommentar, der sendes tilbage til teatret for at starte en dialog mellem de unge og de professionelle teaterfolk.

De første Hack the Theatre workshops blev udviklet af Teatercentrum i samarbejde med AKTØR, DATS og Matthew Reason, Professor i Teater og Performance, Faculty of Arts, York St. John University.

Se video fra Hack the Theatre WORKSHOP – teaser (Aprilfestival 2017) her

Og find mere om T.E.E.N. projektet og Hack the Theatre på T.E.E.N. websitet her


—- ENGLISH —-

HACK THE THEATRE

Theatre European Engagement Network (T.E.E.N.) is a Creative Europe research project that aims to engage teenagers in theatre and create a European Network, that discusses and disseminates the newest research and best practice within performing arts for young audiences.

As a part of the T.E.E.N. project Teatercentrum is developing the concept Hack the Theatre.

Hack the Theatre is a laboratory study on how to hack theater performances and it was held for the first time at the Aprilfestival in Sønderborg 2017 with several workshops.
In this context a hack can be defined as a comment or a small disturbance within the existing conventions.

The purpose of the concept is to create new opportunities for dialogue between young people and Theater professionals, and to explore how young people engage in theater experiences.

Hack the Theatre is a project where young theater hackers uses theater criticism as a method of finding new ways to comment on a performative experience.

The difference between a hack and a review is:
a review is a comment you send out so that others can read about what you have experienced, whereas a hack is a comment you send back to the theater to start a dialogue between the young people and the theater professionals.

The first Hack the Theatre workshops were developed by Teatercentrum in Denmark in collaboration with AKTØR, DATS and Matthew Reason, Professor of Theatre and Performance in the Faculty of Arts at York St John University.