Farvergade 10, 5. sal
1463 København K
Danmark
Tlf 35 30 44 00
Fax 35 30 44 01

Historien om Farvergade 10

I sommeren 2009 skiftede Teatercentrum adresse fra Axeltorv til Farvergade 10 (lige ved Rådhuspladsen i København), og herfra arbejder vi nu på at give scenekunst for børn og unge de bedste betingelser - også i fremtiden. Men samtidig er vi på en vis måde vendt tilbage til rødderne:

Farvergade 10 var nemlig i slutningen af 60'erne og begyndelsen af 70'erne et kreativt centrum for mange af tidens kunstnere - og et af de steder, hvor de eksperimenterende kredse flettedes sammen med ungdomskulturen.

Da teatergruppen Secret Service i 1970 rykkede ind i Farvergade 10, navngav de stedet Secret Service Station (se fotoet ovenfor). Adressen var både udgangspunkt for gruppens teaterforestillinger, men tjente også som undergrundsbiograf, hvor flere af filmkollektivet ABCinemas Super 8-film blev fremvist i forbindelse med nogle meget omtalte 3-dages-shows.

Secret Service opnåede at få driftstilskud fra Kulturministeriet, men tilskuddet blev dog trukket tilbage pga. en anmeldelse for hashrygning i lokalerne på Farvergade 10. Dette førte den 6. juli 1970 til den legendariske demonstration, hvor kulturpersonligheder i forbindelse med Secret Services møde hos kulturministeren støttede gruppen ved at ryge hash på ministeriets trappe.

Som tværgående samlingssted fungerede lokalerne i Farvergade 10 desuden som optakt til dannelsen af Projekt Hus (senere kendt som Huset i Magstræde), der åbnede 1. april 1970. Her arrangerede Ung Dansk Kunst udstillinger, Gasolin gav koncerter, mens Victor Jevan gennem sit gruppeteater forsøgte at fremdyrke en "legende revolution".

Fire årtier senere er det et par håndfulde ildsjæle fra Teatercentrum, der er rykket ind i Farvergade 10 - og vi fortsætter naturligvis det gode arbejde med at fremelske farverne, legen og de "lyse nætter og mørke drømme hver aften kl. 21".


Kilder:
Tania Ørum: "De eksperimenterende tressere", Gyldendal 2009
Alette Scavenius (red.): "Gyldendals Teaterleksikon" 2007

Secret Service Station

Secret Service Station (Farvergade 10 i København) fungerede i 60'erne og 70'erne som base for bl.a. teatergruppen Secret Service. På fotoet til venstre ses flere medlemmer af teatergruppen: fra højre Niels Skousen og Niels Schwalbe, og på bænken til venstre instruktøren Jacob Christensen og skuespilleren Lilian Goldin.

(Fotografen er ukendt. Fotoet er fra bogen "De eksperimenterende tressere" af Tania Ørum).