Nørregade 26, 1. sal
1165 København K
Danmark
Tlf 35 30 44 00
Fax 35 30 44 01

Hvordan vælger man forestillinger?

Scenekunst for børn og unge skal ikke kun underholde. Det skal, ligesom kunst for voksne, udfordre, provokere og vække tanker.

Som formidler spiller du en vigtig rolle i mødet mellem teaterforestillingen og det yngre publikum, fordi det er dig, der har valgt forestillingen. Det giver dig et stort ansvar, og din position som ”udvælger og tilrettelægger” giver sikkert anledning til en række overordnede spørgsmål om, hvorfor og hvordan børn og unge skal møde scenekunsten, og også hvad kvalitet er i forbindelse med scenekunst for børn og unge. Vi har her opstillet en række konkrete råd, der kan være med til at kvalificere dine valg:

- Tag på festivaler. Det er en enestående chance for at se meget scenekunst for børn og unge på kort tid. Husk at se så mange forskellige forestillinger og så mange forskellige teatergrupper som muligt. Husk også at se noget, du ikke kender. Det er en mulighed for at blive overrasket.

- Tal med andre. På festivaler har du mulighed for at tale med andre formidlere og få adgang til forskellige netværk. På Aprilfestivalen og på Horsens Kommunes festival er der f.eks. altid tilrettelagt faglige seminarer og møder med kvalificering af formidlere for øje. Her kan du deltage i diskussioner og udveksle erfaringer med ”dine kolleger”.

- Se på børnene. Se teater sammen med børn og unge og vær nysgerrig på deres oplevelser ved at spørge dem og iagttage dem under forestillingen. Børn kan ikke altid sætte ord på deres oplevelse af en teaterforestilling, så på denne måde vil du få et mere realistisk eller fyldestgørende indtryk af deres teateroplevelse. Du kan evt. lade dig inspirere af det initiativ, som Teatercentrum har igangsat sammen med Randers Kommune i forbindelse med Festival 2011, som vi kalder ’Teatersamtaler med børn og unge’. Se mere om dette initiativ i menuen til venstre.

- Stil spørgsmål. Spørg dig selv, om forestillingen refererer til følelsesmæssige, billedlige eller sociale erfaringer, som børnene eller de unge kender fra deres egen hverdag. Vær ikke bange for at udfordre dem mht. forestillingens form. Børn er, fra deres egen leg, computerspil og moderne litteratur, vant til fiktioner, der har flere lag. Derfor kan de møde en dejlig udfordring i en teaterforestilling, der springer i bevidsthedsniveauer og steder, og hvor skuespillerne har flere roller.

- Småbørnsforestillinger. Helt små børn kan også nyde teater. Ved småbørnsforestillinger har mange kunstnere fokus på at udfordre de yngstes sanseapparat, og den kontinuerlige historie træder måske i baggrunden. Vær ved disse forestillinger opmærksom på lydbilleder og farvekombinationer, lys og objekter, og på skuespillernes ageren med disse.

- Skolemateriale. Nogle teatre laver skolemateriale eller baggrundsmateriale til deres forestillinger, og nogle gør bevidst ikke. Materialet kan ofte downloades fra teatrenes hjemmeside.

Og husk så at spørge dig selv: Hvad synes jeg om forestillingen og hvorfor? Svarene kan være en god rettesnor for dit valg af forestillinger.

I dit arbejde kan du søge forskellig inspiration. Sørg for at se meget teater og søg faglig inspiration. Teatercentrum tilbyder bl.a. møder for teaterformidlere samt konferencer og seminarer om scenekunst for børn og unge i forbindelse med den årlige festival hvert forår. Hold øje med vores tilbud til formidlere her på hjemmesiden, hvor du også kan tilmelde dig vores formidlernetværk.

Vi har desuden samlet en liste over faglig litteratur, teaterfestivaller med scenekunst for børn og unge og andre links, som du kan finde under menupunktet Inspiration.


Aldersgrupper og publikumsantal

Erfaringen viser, at aldersgrupper og publikumsantal er to områder, der kan give anledning til diskussion mellem teatre og formidlere. Vær derfor opmærksom på den angivne aldersgruppe for de forestillinger du bestiller. Ønsker du ekstraordinært at afvige fra den angivne aldersgruppe, så tal med teatret inden I skriver kontrakt.
Med hensyn til det maksimale antal tilskuere, der er angivet ved forestillingerne, så ligger der selvfølgelig kunstneriske og praktiske overvejelser til grund for det. Men også prismæssige vilkår kan spille ind.

Vil du afvige fra det angivne, så tal med teatret og sørg for at tale om både antal børnepublikummer og antal voksne ledsagere.