Nørregade 26, 1. sal
1165 København K
Danmark
Tlf 35 30 44 00
Fax 35 30 44 01

Kontaktpersonens arbejdsopgaver

Sørg for, som kontaktperson, at få tildelt ressourcerne til dette arbejde i form af timer, der er øremærket ”teaterkontakt”. Et godt værktøj i en forhandling om tildeling af timer kan være, at du kan dokumentere de arbejdsopgaver, arbejdet reelt består af.

Dine arbejdsopgaver som kunst- og kulturformidler kan se forskellige ud alt efter, hvor du er, og hvordan du er organiseret. Her er nogle stikord til, hvad arbejdet består af:

  • Bestille x antal forestillinger om året – enten hos et opsøgende eller et stationært teater.
  • Have overblik over udbuddet, så alle børn/ elever/ aldersgrupper bliver tilgodeset.
  • Orientere kolleger om relevante tilbud.
  • Sørge for annoncering af forestillinger internt eller eksternt, alt efter hvem du udbyder en forestilling til.
  • Organisere praktiske forhold – f.eks. hjælp til opstilling ved besøg fra et teater eller arrangere transport, hvis et teater skal besøges.
  • Sikre, at de kontraktlige aftaler, der er indgået med teatre, bliver overholdt.
  • Holde dig orienteret ved at deltage på børneteaterfestivaler og netværksmøder - og følge med i www.børneteateravisen.dk og anmeldelser i dagspressen.
  • Vejlede kolleger og andre, der ledsager børn ved en teateroplevelse dels med henblik på forberedelse til og efterbehandling af oplevelsen, dels på hvordan man agerer som voksen under selve forestillingen.