Nørregade 26, 1. sal
1165 København K
Danmark
Tlf 35 30 44 00
Fax 35 30 44 01

Links og litteratur

Nyttige links:

www.teatercentrum.dk
Teatercentrums hjemmeside.

www.dk-teaterforeninger.dk
Danmarks Teaterforeninger.

www.boernogkultur.dk
En portal med gode informationer om børnekultur generelt.

www.boernekultur.dk
Hjemmeside for Børnekulturens Netværk, der er et sekretariat under Kulturministeriet.

www.kunst.dk
Samler informationer fra Kunststyrelsen, Statens Kunstfond og Statens Kunstråd.

www.familieteater.dk
Et samarbejde mellem Københavnske teatre om fælles kalender og annoncering.


Faglig litteratur:

Tidsskrift for børne- og ungdomskultur:
Nr. 51, 2006: ”Kunstformidling for og med børn og unge”
Nr. 47, 2004: ”Kultur for børn – børns møde med professionel scenekunst”

Udgives på Syddansk Universitetsforlag. Se www.universitypress.dk.Børnekulturens Netværks publikationer:
 • ”Slip fortællingen løs. Kunst- og kulturformidling til de 3-6
 • årige”, 2006.
 • ”Kunst i børns dagligdag – En guide til kunst og kultur i
 • børns fritid”, 2006.
 • ”Kunst i børns dagligdag – En guide til kunst og kultur i
 • skole og SFO”, 2006.
 • ”Kunst i børns dagligdag – En guide til kunst og kultur i
 • dagtilbud”, 2006.
 • ”Når børn møder kultur. En antologi om formidling i
 • børnehøjde”, 2006.
 • ”Børnekultur i udvikling”. Handlingsplan 2008-2009 og Statusrapport
 • 2007.
 • ”Ungekultur i nye rammer. Projektmodning omkring kunst og kultur for,
 • med og af unge”, 2010.
Se www.boernogkultur.dk under Publikationer.


Til dig, der vil gå mere i dybden:

 • Beth Juncker: ”Om processen – Det æstetiskes betydning i børns kultur”, Tiderne Skifter, 2006. Bogen er en doktorafhandling om børnekultur og de æstetiske processer. Den er let læselig, selv om den er akademisk.
 • Jørn Langsted m.fl.: ”Ønskekvist-modellen: kunstnerisk kvalitet i performativ kunst”, Klim, 2003. I bogen præsenteres Ønskekvist-modellen som et redskab, der kan anvendes, når man skal tale om og analysere kunstnerisk kvalitet i optrædende kunst.
 • ”Reach Out! - Inspiration til brugerinddragelse og innovation i kulturens verden”. Rapport fra Kulturministeriets tværgående projektgruppe, Oktober 2008.
 • Bennyé D. Austring og Merete Sørensen: Æstetik og læring - Grundbog om æstetiske læreprocesser. Hans Reitzels Forlag, 2006.
 • Matthew Reason: The Young Audience - exploring and enhancing children´s experiences of theatre. Trentham Books Ltd., 2010.
 • Tatiana Chemi: Kunsten at integrere kunst i undervisningen. Aalborg Universitetesforlag, 2012.


Redegørelsen ''Spot på Danmarks skjulte teaterskat'' af Kirsten Dahl.

Download selve redegørelsen her (124 sider).

Redegørelsen findes også i miniudgave her (24 sider).