Nørregade 26, 1. sal
1165 København K
Danmark
Tlf 35 30 44 00
Fax 35 30 44 01

Teatercentrums mission

Teatercentrum er Danmarks officielle kompetencecenter for udbredelse og formidling af scenekunst for børn og unge. Vi er en selvejende institution under Kulturministeriet. Se bestyrelses medlemmer i spalten til højre.

Teatercentrum arbejder aktivt for udvikling og opbygning af strukturer, der sikrer udbredelsen af scenekunst for børn og unge. Det sker gennem:

 • Tilrettelæggelse og afholdelse af workshops og seminarer for bl.a. formidlere, teaterfolk og børn og unge.
 • Inddragende formidlingstiltag, bl.a. Kulturcrew og Lån en ung.
 • Udvikling af metoder til at arbejde med scenekunst før og efter en forestilling, f.eks. Teateroplevelser og Kulturcrew.
 • Showcase.
 • Etablering af netværk.
 • Den årlige Aprilfestival.
 • Etablering af rammer for vidensdeling og erfaringsudveksling i netværk af f.eks. teaterfolk/formidlere/børn/unge.
 • Forankring af scenekunst i kommunerne, f.eks. Kulturpakker, ambassadørordninger, netværk, Kulturcrew og Aprilfestival.
 • Internationalt samarbejde.
 • Formidling af viden og information om scenekunst for børn og unge, (f.eks. udbuddet, arbejdet med scenekunst for børn og unge, scenekunst i skolen, refusionsordningen og andre praktiske oplysninger) gennem f.eks. Teateroplevelser, Håndbog for formidlere, Den Røde Brochure, Teateravisen og Teatercentrums hjemmeside.

Teatercentrum tilbyder desuden:

 • Rådgivning af ministerium og kommuner og enkeltpersoner i sager, der vedrører scenekunst for børn og unge.
 • Vejledning af købere, som har brug for hjælp til at vælge den forestilling, der passer i størrelse, genre eller emne til det, de søger.
 • Assistance og oplysninger om scenekunst for børn og unge generelt.

Teatercentrums bestyrelse

Nuværende medlemmer:

Mai Buch (formand)
Administrerende direktør Competence House, bl.a. formand for Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde og næstformand i Københavns Teater (udpeget af kulturministeren)

Gitta Malling (næstformand)
Kunstnerisk leder af Limfjordsteatret (udpeget af Dansk Teater)

Peter Mark Lundberg
Direktør, Dansk Teater (udpeget af Dansk Teater)

Jens Overgaard
Kulturchef i Ballerup Kommune (udpeget af KL - Kommunernes Landsforening)

Inge Risom
Formand for Teater og Musik Odsherred (udpeget af Danmarks Teaterforeninger)

Bestyrelsen sidder i perioden 1. januar 2021 til 31. december 2024.