Nørregade 26, 1. sal
1165 København K
Danmark
Tlf 35 30 44 00
Fax 35 30 44 01

Refusion & tilskud

”Det hele for det halve”

At en forestilling er refusionsberettiget betyder, at staten refunderer 50 procent af forestillingens pris eksklusiv moms, når kommunale institutioner køber billetter eller hele forestillinger.

Er du i tvivl om, hvorvidt du kan få refusion til en børne- eller ungdomsteaterforestilling, er det en vigtig pejling, at refusionen kun gives ved brugen af kommunale midler - og at den beregnes ud fra nettoudgiften, dvs. at moms og eventuelle indtægter ved billetsalg modregnes først.

Vær opmærksom på, at der er en del institutioner, der var amtslige indtil januar 2007. De, der nu er selvejende (f.eks. gymnasier), kan ikke indhente refusionen fra staten.

Kirker, seminarier og VUC´er er eksempler på statslige institutioner, der heller ikke kan indhente refusion. Private skoler og andre private institutioner kan heller ikke.

Er dit arrangement af denne grund ikke berettiget til refusion, kan du undersøge, om det er muligt at indgå et økonomisk samarbejde med din kommune (f.eks. med det kommunale bibliotek), som således ville kunne indhente refusionen.

Se bekendtgørelsen om refusion § 7, stk. 3 på www.kunst.dk/scenekunst om kommuners mulighed for samarbejde med ikke-kommunale institutioner.

Refusionen gælder både stationære forestillinger og forestillinger på turné.

Der kan være stor forskel på, hvordan refusionsordningen administreres i de enkelte kommuner, så du opfordres til at søge information hos din kulturforvaltning, din skoleforvaltning eller din børne- og ungeforvaltning.

Nogle områder i Danmark har indgået en kulturaftale med staten. Heri indgår der ofte bestemmelser om en ramme for midlerne til refusion ved køb af børne- og ungdomsteater, og aftalen kan derfor tvinge til en særlig prioriteringspraksis.

Vær opmærksom på, hvilken praksis der gælder i din kommune og på, om du kan være med til at påvirke en prioritering af midlerne til børne- og ungdomsteater.


Billetkøbsordningen

Har du ikke hjemme i en kommunal institution, kan du måske få gavn af midlerne fra Kunststyrelsens ”Billetkøbsordning – Formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser”.

Billetkøbsordningens midler er fordelt på tre puljer:

Midlerne i pulje 1 går til ”landsdelsscenerne og Københavns Teater”, mens pulje 2 går til ”øvrige stationære teatre”, og begge administreres af de enkelte teatre. Du skal kontakte det teater, du gerne vil besøge, for at høre om dine muligheder.

Midlerne i pulje 3 derimod går til ”arrangører af turnerende teater”. Midlerne skal søges enten hos Danmarks Teaterforeninger eller direkte hos Kunststyrelsen:

Danmarks Teaterforeninger koordinerer en fælles ansøgning for deres medlemmer, så dem skal du kontakte, hvis du sidder i en teaterforening. De skal have din ansøgning 1. februar.

Kontakt Danmarks Teaterforeninger og hør nærmere om dine muligheder her.
Se også www.dk-teaterforeninger.dk.

Andre ”kulturhuse eller arrangører af turnéteater” skal ansøge direkte hos Kunststyrelsen. Der er ansøgningsfrist 1. marts. Kontakt Kunststyrelsen for nærmere information.

Se mere om puljerne på www.kunst.dk/scenekunst under billetkøbsordningen.

Det skal pointeres, at der skal være tale om åbne forestillinger (dvs. forestillinger, som alle og enhver kan købe billet til), for at man kan søge gennem billetkøbsordningen.


Prisvejledning

Denne lille prisvejledning er henvendt til dem, der ikke har prøvet at arrangere forestillinger før, eller til dem, der sidder og skal forhandle med f.eks. en skoleledelse om, hvordan budgettet til børne- og ungdomsteater skal se ud fremover.

Af Den Røde Brochure fremgår det, at priserne på forestillinger varierer fra 5.000 til 25-30.000 kroner. Priserne afhænger af forskellige omstændigheder, såsom varighed, antal medvirkende og antal publikummer.

Prisen for at se børne- og ungdomsteater ligger i gennemsnit mellem 35 og 60 kr. inklusiv moms pr. tilskuer, når refusionen er fratrukket og ved maximalt antal tilskuere. Tilskuerantallet til en forestilling er fastsat af teatret og angivet i ”Den Røde Brochure”.

Vær opmærksom på, at prisen kan afvige ved f. eks. småbørnsforestillinger, fordi der til disse typisk er adgang for færre publikummer.