Nørregade 26, 1. sal
1165 København K
Danmark
Tlf 35 30 44 00
Fax 35 30 44 01

Teatercentrums samarbejdspartnere

Teatercentrums nærmeste samarbejdspartner er ASSITEJ Danmark, som Teatercentrum også deler adresse med.

ASSITEJ Danmark fungerer som en slags »udenrigsministerium« for danske børne- og ungdomsteatre og står for formidling og koordinering af internationalt samarbejde. ASSITEJ Danmark er den danske afdeling af ASSITEJ International (Association Internationale du Théatre pour l'Enfance et la Jeunesse), der arbejder med formidling og organisering af børneteater og har nationale centre i mere end 80 lande.
--------------------------------------------

Derudover samarbejder Teatercentrum med følgende organisationer og institutioner, der alle beskæftiger sig med professionel scenekunst (for børn & unge): Danmarks Teaterforeninger (DT), Den Danske Scenekunstskole (DDSS) og UNion Internationale de la MArionnette (UNIMA).

Danmarks Teaterforeninger (DT) er en sammenslutning af frivillige teaterforeninger, hvis formål er at arrangere professionelt teater for alle aldersgrupper uden for de store byer. DT varetager teaterforeningernes fælles interesser.

Odsherred Teaterskole (OTS) / Scenekunstens Udviklingscenter (SUC) er en selvejende institution under Kulturministeriet. Skolen har til opgave at sikre efteruddannelse til alle professionelle faggrupper inden for scenekunsten med særlig fokus på det professionelle scenekunstområde for børn og unge.

Børnekulturens Netværk (BKN) er Kulturministeriets rådgivende organ for børnekultur. BKN har til hovedopgave at skabe større sammenhæng i de statslige bevillinger til børnekultur og mere helhed i arbejdet med børnekulturens mange facetter. Netværket består af Styrelsen for Bibliotek og Medier, Det Danske Filminstitut, Kulturarvsstyrelsen og Kunststyrelsen samt Kulturministeriet, Undervisningsministeriet og Indenrigs- og Socialministeriet.

UNion Internationale de la MArionnette (UNIMA) er en non-governmental organisation (tilknyttet UNESCO), som medvirker til udviklingen af dukketeater som kunstart.
---------------------------------------------

Mens de ovenstående beskæftiger sig med professionel scenekunst for børn, findes der desuden organisationer, som beskæftiger sig med kunst og kultur med og af børn. DATS – Landsforeningen for Dramatisk Virksomhed er den største aktør på området.

DATS er landsforeningen for alle, der beskæftiger sig med teater på amatørbasis.
----------------------------------------------

Teatercentrum indgår endvidere i et samarbejde med Levende Musik i Skolen og Dansehallerne om Kulturpakke-ordninger, som du kan læse mere om på Kulturpakker.dk

Kulturpakker
Haderslev Kommune, Kalundborg Kommune og Skanderborg Kommune tilbydes hvert år en kulturpakke bestående af tre kunstoplevelser til alle skolebørn i kommunen: koncerter, danse - og teaterforestillinger.

Levende Musik i Skolen er Danmarks kompetencecenter for børns møde med professionel, levende musik.

Dansehallerne er nationalt
kompetencecenter for moderne dans, der bl.a. henvender sig til børn.

KulturCrew er skolens kulturelevråd. Det er skoleelever der tager imod kunstnere fx teater på skole som værter, scenehjælp, PR/formidling og i nogle KulturCrew er man også med til at bestemme eller indstille den kommende sæsons kunst- og kulturprogram.

KulturCrew er udviklet i et samarbejde mellem Dansehallerne, LMS-Levende Musik i Skolen og Teatercentrum.
----------------------------------------------

De officielle myndigheder, der beskæftiger sig med børne- og ungdomsteaterområdet udgøres af Kulturministeriet, Kunstrådet og Kunststyrelsen.

Kulturministeriet med kulturministeren i spidsen er det øverste organ, som udvikler, formulerer og udfører den til enhver tid siddende regerings kulturpolitiske linie.

Kunstrådet under Kulturministeriet har til opgave at fremme udviklingen af kunsten i Danmark og dansk kunst i udlandet. Kunstrådet består af 10 sagkyndige medlemmer, der er udpeget af kulturministeren og et repræsentantskab valgt af organisationer og institutioner inden for dansk kunst og kultur. Kunstrådet er inddelt i fire kunstfaglige udvalg: Billedkunst, litteratur, musik og scenekunst. Scenekunstudvalget (SKU) har fem medlemmer, der udpeges for en periode på fire år.

Kunststyrelsen er en styrelse under Kulturministeriet. Kunststyrelsen omfatter Billedkunstcentret, Litteraturcentret, Musikcentret og Scenekunstcentret. Kunststyrelsen er sekretariat for Statens Kunstfond og Kunstrådet og administrerer desuden en række kunsttilskud for Kulturministeriet.

Webadresser

ASSITEJ Danmark
www.assitej.dk

Børnekulturens Netværk
www.boernekultur.dk

Copenhagen Kids
www.copenhagenkids.dk

Danmarks Teaterforeninger
www.dk-teaterforeninger.dk

Dansehallerne
www.dansehallerne.dk

DATS
www.dats.dk

Foreningen Af Små Teatre (se TIO)

Kulturministeriet
www.kum.dk

Kulturpakker / Kulturpartner
www.kulturpakker.dk

Københavns Kommune
Åben Dagtilbud
Åben Skole

Levende Musik i Skolen
www.lms.dk

Ringkøbing-Skjern Kommune
www.rksk.dk

Scenekunstnetværket Region Midtjylland
www.scenet.dk

UNion Internationale de la MArionnette
www.unima.dk