Nørregade 26, 1. sal
1165 København K
Danmark
Tlf 35 30 44 00
Fax 35 30 44 01

Teatrenes vilkår

Af de omkring 140 professionelle børne- og ungdomsteatre i Danmark er ca. halvdelen fuldtidsprofessionelle teatre.

En del af disse teatre er egnsteatre eller små storbyteatre og støttes som sådan økonomisk af deres bopælskommuner i samarbejde med staten, som refunderer en del af deres udgifter.

Andre får midler via Kunstrådets Scenekunstudvalg som drifts- eller projektstøttede, men en hel del er ikke offentligt støttede teatre, der alene må leve af deres forestillingssalg. Disse sikres via refusionsordningen, ifølge hvilken staten refunderer halvdelen af forestillingsprisen til kommunen.

Egnsteatre er lokalt forankrede professionelle teatre, støttet af kommuner beliggende uden for Københavns, Frederiksberg, Odense, Århus og Aalborgs kommuner. Egnsteatrene indgår flerårige aftaler med kommunen, som modtager 50 procents refusion fra staten.

En ny bekendtgørelse har rammesat egnsteaterrefusionen og bragt fifty-fifty-ordningen i fare.

Små storbyteatre er pendanten til egnsteatre, men beliggende i København, Frederiksberg, Odense, Århus og Aalborg. Kommunen skal ligeledes indgå flerårige aftaler, mens det samlede refusionsbeløb til »storbyernes« små teatre aftales med staten gennem flerårige aftaler.

Andre former for støtte udgøres af driftsstøtte og projektstøtte.

Driftsstøtte kan gives til teatre, som ikke er egnsteatre eller små storbyteatre. Støtten bevilliges af Kunstrådets Scenekunstudvalg og sikrer teatret en kontinuerlig drift. Projektstøtte uddeles en gang årligt af Kunstrådets Scenekunstudvalg til enkeltstående projekter.