Nørregade 26, 1. sal
1165 København K
Danmark
Tlf 35 30 44 00
Fax 35 30 44 01

Teatercentrums vision og værdigrundlag

Teatercentrums vision

Teatercentrum arbejder for, at børn og unge møder kunst - scenekunst i særdeleshed.

Teatercentrum vil stå i centrum for aktivitet og udvikling omkring scenekunst for børn og unge.

Teatercentrum vil være en aktiv og ledende partner for alle aktører på området.


Teatercentrums værdigrundlag

Vi tror på...

Mangfoldighed
Vi anerkender, at kvalitet opleves forskelligt. Du er ekspert på din oplevelse. Vores opgave er at stille muligheder til rådighed for dig. Jo mere forskelligt du oplever, jo mere skærper du din evne til at vurdere oplevelsen og får desuden mulighed for at møde det, du ikke vidste, du ville få noget ud af.

Kulturel kommunikation
Fordi kulturel kommunikation bygger på en antagelse om, at alle parter i kommunikationen tilfører ressourcer, og at nye former for viden og oplevelse opstår i mødet med hinanden.

Mødet
Mødet er udgangspunkt for udvikling.
Det er vigtigt at sikre mødet mellem børn og unge og scenekunsten, fordi et sådant møde rummer et stort potentiale for såvel personlig som kunstnerisk udvikling og refleksion.

Brugerinddragelse
Fordi vi tror på, at brugerinddragelse bidrager til en kvalitativ udvikling af nye formidlingsstrukturer, et større kendskab og forståelse hos alle aktører, større ejerskabsfølelse, engagement, lyst til mere og et stærkere fundament for forankring.

Kulturelt demokrati
Mulighed for at møde kunst i øjenhøjde uanset alder, social-, geografisk-, økonomisk- og etnisk baggrund. F.eks. at lade børn og unge møde scenekunst på deres egne såvel som kunstens præmisser.

Teatercentrum løser sine opgaver gennem:

Engagement. Vi tror på værdien af at gøre en forskel og betydningen af at give børn og unge kunstneriske oplevelser. Vores arbejde drives af entusiasme for området.

Anerkendelse. Alle opgaver, små som store, har betydning for resultatet. Ligesom vi tror på at møde væres samarbejdspartnere med anerkendelse.

Samarbejde. Opgaver løses bedst i samarbejde og dialog med vores partnere. Vi skaber tillid og respekt hos vores partnere ved at udvise tillid og respekt. På samme måde som vi skaber et respektfuldt og tillidsfuldt samarbejdsmiljø blandt os selv.

Solidaritet. Vi er solidariske med børn og unge, og vi er sat i verden for i respekt for dem at synliggøre og forbedre deres mulighed for at opleve kunst - scenekunst i særdeleshed.